راه حل های کنترل و بالانسینگ تهویه مطبوع

……………………………………………………………………………………………………………………….

  • سیستم مدیریت ساختمان و انرژی BMS/EMS

  • سیستم های تهویه مطبوع متعادل Balance

  • هواساز