طراحی مدیریت ساختمان

 سیستم مدیریت ساختمان برای عملکرد بالای بهره برداری یک ساختمان اهمیت بالائی دارد . این سیستم از طریق یک شبکه هوشمند کامپیوتری و با استفاده از تجهیزات الکترونیکی ، برای نظارت و کنترل تهویه مطبوع ، لوازم الکتریکی و روشنایی و سیستم های دیگر در یک ساختمان قابلیت های استفاده است .

فن آوری های پیشرفته ، اجازه یکپاچه سازی ، اتوماسیون و بهینه سازی هر سیستم ساختمانی را در جهت مدیریت امکانات و بهره برداری بهتر از آن ساختمان فراهم می آورد .

طراحی درست یک سیستم کنترل هوشمند ، اغلب منجر به کاهش قابل توجهی در هزینه تعمیر و نگهداری و همچنین مصرف انرژی میشود .
سیستم های کنترل هوشمند می تواند کنترل ، نظارت و بهینه سازی جنبه های مختلف ساختمان سازی مانند روشنایی ، تهویه مطبوع ، امنیت ، دوربین مدار بسته ، کنترل دسترسی و سیستم های صوتی و تصویری را تحت پوشش قرار دهد

سیستم مدیریت ساختمان از زمان ساخت سیستم های  Direct Digital Controllers ظهور و با سرعت در بازار ساخت و ساز جای پای خود را باز کرد .

طراحی مدیریت ساختمان