طراحی تهویه مطبوع

هدف یک سیستم تهویه مطبوع مربوط به یک ساختمان ، علاوه بر کنترل دمای هوا داخلی ، کنترل رطوبت ، تصفیه هوا و مهار ذرات هوا ، تامین هوای تازه خارج برای کنترل میزان اکسیژن و دی اکسید کربن در تهویه مطبوع فضا نهایتا کنترل حرکت مناسب هواست .

همه این عوامل دلایل تشکیل یک سیستم HVAC موفق را می دهند.

تهویه مطبوع در طول سال از سیستم خنک کننده فضای داخلی به کنترل موثر تمام پارامترهای فوق تغییر کرده است .

سیستم های تهویه مطبوع ، محدوده وسیعی از از سیستم ها را در بر میگیرد : از سیستم های ساده خنک کننده مانند کولرهای پنجره ای تا سیستم های پیچیده ای که شامل تصفیه هوا و رطوبت زدائی هستند و برای اتاقهای تمیز ، موزه ها و حتی مزارع کشت گیاهان هستند .

تهویه مطبوع