درباره پروژه بیمارستان مسیح دانشوری

ساختمان جدید در کنار بخش قدیمی بیمارستان در زیربنایی حدود 20 هزار متر مربع (شامل ۱۸ هزار متر مربع ساختمان اصلی و ۲ هزار مترمربع ساختمان های جنبی) است. هر طبقه این ساختمان ۱۲ طبقه ۱۵۰۰ متر مربع مساحت  و در مجموع دارای ۳۷۷ تخت بستری دارد . در دوران همه گیری کووید و با توجه به اهمیت این بیمارستان بعنوان قطب اصلی کشور در زمینه بیماریهای ریوی ، ساختمان جدید در مدت زمان کوتاهی مجهز به پیشرفته ترین سیستم کنترل تهویه مطبوع و سسیستم مدیریت ساختمان BMS شد .

کارفرماشرکت پارسازه
درصد پیشرفت تکمیل شده
آدرس پروژه یافت آباد ، خیابان شهید باهنر (نیاوران)، دارآباد
خدمات ارائه شدهطراحی ، تامین ، اجرا و راه اندازی سیستم مدیریت ساختمان BMS ، شیرهای بالانس مستقل از فشار PICV ، تجهیزات کنترل موتورخانه و هواسازها
سال ساخت۱۴۰۰