نرم افزار گرافیکی Aspect-Studio

پکیج ASPECT-Studio یک ابزار برنامه نویسی گرافیکی است که محیطی یکپارچه  برای محصولات ASPECT را در یک کتابخانه کامل و جامع از ابزارک های (Widget) منطقی و گرافیکی در اختیار قرار میدهد تا با استفاده از این محیط نرم افزاری بصری، کاربران بتوانند پروژه خود را مدیریت کنند .

تمام عناصر لازم برای یک پروژه از جمله تجهیزات شبکه و نقطه برنامه نویسی، توالی های کنترلی ، روند تغییرات پارامترها بر اساس تاریخ وقوع، هشدارها ، زمان بندی و همچنین صفحات رابط کاربری گرافیکی سریع را می توان از قابلیت های این پکیج جامع گرافیکی دانست .

همچنین می توان با استفاده از شبیه سازی محلی ، زمان راه اندازی و نیروی کارمربوط به آن را کاهش داد.

 

دیتاشیت نرم افزار گرافیکی Aspect-Studio

 معماری شبکه System Architecture