کنترلرهای لایه ارتباط MATRIX

کنترلر MATRIX یک تجهیزمجهز اینترنت اشیاء IoT است که برای ارائه کنترل انعطاف پذیر یک پروژه اتوماسیون ساختمان در مقیاس متوسط و بزرگ طراحی شده است

می توان از این کنترلر برای اتصال به سری کنترلرهای CBX استفاده کرد که با تجهیزات میدانی با پروتوکل BACnet® MS/TP بهم مرتبطند . کننترلر MATRIX  از پروتکل های ارتباطی سریال مانند BACnet وModbus  پشتیبانی می کند وعلاوه بر این با استفاده از سوکت RJ-45 میتواند به لایه ارتباطی TCP/IP متصل شود .

این کنترلر، مدیریت شبکه و ادغام لایه RS-485 تجهیزات و پروتوکل ها ارتباطی TCP/IP را فراهم میکند. برای درک بهتر کاربد کنترلرهای لایه ارتباطات میدان به معماری شبکه System Architecture سیستم مدیریت ساختمان ABB رجوع کرد .

دیتاشیت کنترلر لایه ارتباط MATRIX