HF Medium Flow

پمپ های زمینی سری HF Medium Flow  با راندمان بالا و قابلیت کار مداوم، این پمپ‌ها را برای استفاده در فعالیت هایی مانند آبیاری غرقابی و اسپری، برداشت آب از دریاچه ها، رودخانه ها و چاه ها، یا برای هر تعداد کاربرد صنعتی مختلف که ویژگی های دبی بالا و هد متوسط ​​به پایین دارند، ایده آل می کند.بنابراین این سری از پمپ های پدرولومناسب برای کاربردهای عمرانی و کشاورزی است. پمپ باید در یک محیط بسته یا حداقل از آب و هوای نامساعد محافظت شود.