JSW2

پمپ های خود هواگیر سری JSW برای پمپاژآب حتی در مواردی که هوا وجود دارد طراحی شده‌اند.

به دلیل قابلیت اطمینان و سهولت لستفاده از آنها، برای استفاده در مصارف خانگی مانند انتقال آب بهمراه مخازن تحت فشار کوچک تا متوسط برای آبیاری باغ و محوطه‌ها ، ساختمان و… کاربرد دارد.

این پمپ‌ها مناسب برای پمپاژ آب تمیز و مایعاتی هستند که از نظر شیمیایی با قطعات سازنده پمپ واکنش نشان نمی دهند.