Magnifica

این سری از پمپ ها ساخته شرکت پدرولو ایتالیا میباشد. آب مورد استفاده در استخرهای شنا میبایست دارای PH بین 6.5 تا 8.4 باشد. این پمپ ها دارای فیلتر درونی و برای استخرهای با ظرفیت 180 متر مکعب مناسب است.