RX

پمپ های کف کش سری RX مناسب برای استفاده در آب تمیز و بدون ذراتی که موجب سایش میگردد( مانند شن) میباشد. بعلت طراحی ویژه این پمپ از قبیل ، خنک سازی کامل موتورو شفت، آب بندی دوبل، پمپ‌های با عملکرد بالا و مقاوم هستند.