ZX1 Vortex

پمپ‌های سری Zx مناسب برای تخلیه آب کثیف در کاربری خانگی هستند. این پمپ‌ها قابلیت تخلیه آب کثیف همراه با ذرات معلق به قطر mm 40 را دارا میباشند.